Program rada

Program predškolske ustanove "MEDA-Žuta kuća" vode i realizuju vaspitači i stručni saradnici uz neposredni nadzor direktora predškolske ustanove i u saradnji sa roditeljima.

U predškolskoj ustanovi "MEDA-Žuta kuća" realizuju se bazični program vaspitno-obrazovanog rada u celodnevnom boravku za decu uzrasta 3 do 7 godina.

Program rada se zasniva na poštovanju detetove ličnosti, njegovih potreba i interesovanja. Cilj našeg programa je:
 

Program rada predškolske ustanove "MEDA-Žuta kuća" je odobren od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i sadrži sledeće radionice :

U okviru posebnog programa rada realizujemo:
 


Saradnja sa roditeljima je značajan deo našeg programa rada. Ona podrazumeva informisanost roditelja o radu i događajima u vrtiću, boravak roditelja u vrtiću u vreme adaptacije, predlog za saradnju sa logopedom ili psihologom, priredba za roditelje, oglasna tabla na kojoj se izlaže plan rada za naredni mesec, dečiji radovi, ankete za roditelje, jelovnik itd.)